Kasvupalvelukuntayhtymät olisi toimiva ratkaisu

Eilen uutisoitiin, että Keskusta ja Kokoomus olisivat löytäneet kasvupalveluihin poliittisen kompromissin. Ratkaisuna olisi kasvupalvelujen järjestämisvastuun siirtäminen maakunnan sijaan maakuntatasoiselle kuntayhtymälle, mikäli kuntayhtymään liittyisi suurin osa maakunnan kunnista. Vaikka malli tuntuu äkkiseltään melkoiselta kompromissilta tai jopa kommervenkilta, voisi se tarkemmin ajatellen olla hyvinkin toimiva ja innovatiivinen malli.

Mikäli kasvupalvelulakia sekä osaamis- ja rekrytointipalvelulakia nykymuodoissaan peilaa syvällisemmin ja yksityiskohtaisemmin kuntayhtymämalliin, tulee jopa tunne, että tässä olisi nyt se puuttuva palanen. Lakitekstit uudenlaisessa kuntayhtymämallissa tuntuvat kauttaaltaan hyvinkin toimivilta. Näen siis asian niin, että kuntayhtymiä ei saisi mieltää minään erillisratkaisuna tai lisälausekkeena, vaan maakunnalle täysin symmetrisenä vaihtoehtona. Voihan olla, että osassa maakunnista päädytään erilaisiin malleihin, jotka nekin vain heijastavat demokraattista tahtoa ja asiakkaiden tarpeita parhaiten.

Uudelle kuntayhtymämallille on tunnistettavissa riittävän isoja hyötyjä, jotta sitä kannattaa pitää tosiasiallisena ja jopa monessa mielessä maakuntaa parempana vaihtoehtona. Kuntayhtymämalli korvamerkitsee valtion rahat tulevaisuuden kasvu- ja työvoimapalveluihin, jota maakuntien yleiskatteellinen rahoitusmalli ei samalla tavalla tee. Luontevaa myös olisi, että kuntayhtymän jäsenkunnat pistävät omat panoksensa samaan koriin. Tällä siirrolla voitaisiin helposti jopa tuplata resurssit. Suurimpina hyötyjinä tästä ovat tietenkin asiakkaat.

Eri lausunnoissa on kannettu suurta huolta yhdenvertaisista työvoimapalveluista koko maassa. Kärjistäen sanottuna pelkällä työmarkkinatorilla ja ilmaisilla työkokeiluilla ei tätä yhdenvertaisuutta tarkoituksenmukaisella tasolla vielä saavuteta. Paras tae yhdenvertaisuudelle ovatkin riittävät, turvatut ja läpinäkyvät valtion resurssit täydennettynä kuntien merkittävillä omilla satsauksilla. Toimintamallina erillinen pelkkiin kasvupalveluihin keskittyvä kuntayhtymä olisi myös riittävän läpinäkyvä kriittiseen tarkasteluun resurssien ja tuotettujen palveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta.

Kuntayhtymämalli tuo myös positiivisen kannusteen auttaa kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia takaisin työhön. Pikaisesti voisi ajatella, että maakuntahan olisi sosiaalipalveluineen luontevampi taho. Ei pidä paikkaansa. Peruskunnilla (kuntayhtymien jäseninä) on vahva verotukseen ja elinvoimaan perustuva intressi saada mahdollisimman moni oma asukas ansiotöihin. Jokainen ymmärtää tämän, mikäli jaksaa tutustua tulevaisuuden kuntien rahoitusrakenteisiin.

Kunnilla (kuntayhtymien kautta) ei ole mitään intressiä työntää omia työttömiään maakuntien sote-palveluihin vaan pikemminkin imeä mahdollisimman moni mahdollisimman tehokkaasti sieltä takaisin, työvoimapalveluihin ja töihin. Tätä dynamiikkaa palvelujärjestelmä juuri kipeimmin kaipaa, että toiminta saataisiin entistä vaikuttavammaksi.

Kuntayhtymämalli toisi myös selkeän ja konkreettisen ratkaisun, jonka varaan osaavat työntekijät sekä TE-hallinnossa, työvoiman monialaisessa yhteyspalvelussa sekä kunnissa voisivat nojata. Olisi johdonmukaista koota paras osaaminen näistä organisaatiosta yhteen. Tällaisesta yhteen kokoamisesta on erittäin lupaavia kokemuksia esimerkiksi Tampereen ja Sastamalan seudun työllisyyden kuntakokeilussa. Juuri olemassa olevan henkilöstön asema tuntuukin joko unohtuneen tai olevan täysin sivuseikka mm. Ely-keskusten ylijohtajien eilisessä paniikkilausunnossa kuntayhtymämallista.

Päätin edellisen Kasvupalveluita ruotivan 3.11. julkaistun blogini seuraaviin toteamuksiin:

”Uskon, että pienellä harjaamisella ja kuntakentän osaamisen tehokkaammalla hyödyntämisessä saataisiin moni muukin systeemin osa loksahtamaan vielä luontevammin paikalleen osana työvoimapalveluiden uudistamista. Tätä mahdollisuutta ei nyt vain yksinkertaisesti kannattaisi jättää käyttämättä!”

Se oli nyt tässä! Pisteet hyvästä ideasta ministereille Lintilä ja Häkkänen esikuntineen.