TMT-säästöt

TMT-säästöt osoittavat, paljonko kunnan työmarkkinatukimaksuosuuteen tulisi vielä lisää maksettavaa, mikäli yli 300-päiväisiä ei olisi aktiivitoimenpiteissä. Kelaston tilastot osoittavat tällä hetkellä, että Kuntien Kela-maksut ovat edelleen trendinomaisesti pienemässä v. 2019. Tekemämme tarkempi analyysi kuitenkin osoittaa, että aktivoinnin kuntasäästöt ovat pienenemässä: Vuonna 2018 kuntatalous vältti maksuvastuuta arviomme mukaan n. 132 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle summa on noin 3 miljoonaa pienempi.

Katso TMT-säästöarvio vuodelta 2019 kirjoittamalla kunnan nimi oheiseen tekstilaatikkoon. (Tilastotaulukko toimii parhaiten tietokoneelta avattuna.)

Arviot ovat kausitasoitettuja. Laskennassa on käytetty työmarkkinatuella olevien aktivointiprosentteja, jotka ovat tilastojen viimeisen 12kk ajalta. Arvioon voi sisältyä epätarkkuutta mm. aiemman työllisyyskokeilun seurauksena (esim. Pirkanmaa). Euromääräiset luvut on suhteutettu kunnan työvoiman määrään.