Työllisyyspalveluiden kuntatalousvaikutukset

Konkreettista tietoa

 • Euromääräinen kokonaisarvio työllisyyspalveluiden kokonaisvaikutuksista kuntatalouteen
 • Palvelukohtaiset talousvaikutukset ja keinoja vaikuttavuuden parantamiseksi
 • Suositukset ja johtopäätökset

Hyödyntäminen

 • Oman toiminnan raportointi kuntatalouden näkökulmasta
 • Toiminnan tehostaminen, kehittäminen tai laajentaminen
 • Uusien palveluiden suunnittelu
 • Palveluhankintojen ja tulosperusteiden määrittäminen

Vaihtoehtoja

 • Kokonaisselvitys (kokonaisvaikutukset ja palvelukohtaiset vaikutukset)
 • Palvelukohtainen laskenta (esimerkiksi palkkatukityöllistäminen, kuntouttava työtoiminta)
 • Uusien palveluiden teoreettinen simuloiminen
 • Palveluntuottajan näkökulma: mitkä ovat palveluiden vaikutukset asiakaskunnalle

Talousvaikutukset johdetaan

 • Efektiivisistä kuntaverotuloista ja ennakoiduista verovaikutuksista
 • Työmarkkinatukisäästöistä ja niiden ennakoiduista säästöistä
 • Arvioista toimeentulotukisäästöihin
 • Arvioiduista säästöistä sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Palveluiden järjestäjäkorvauksista

Selvityksessä huomioidaan

 • Eri palveluiden luonne työllistymiseen ja talouteen
 • Asiakaskohderyhmien eroavaisuudet
 • Työttömyyden vaihtoehtoinen tila (todennäköisyys), ellei asiakasta palveltaisi
 • Mikä on palveluiden jälkeinen tilanne (työ, koulutus, työttömyys ym.)
 • Selvitystä varten on laadittu kattavat laskurit ja erillistilastot, joita täydennetään kunnista saatavilla tiedoilla

Vaikuttavuuslaskenta on toteutettu tai käynnissä alla olevissa kunnissa tai palveluntuottajilla (tilanne 17.10.2019). Näistä kunnista on saatavissa vertailutietoja.

TYTA-tilastoja

Kokosimme muutamia selvityksessä käytettäviä tilastoja tälle sivulle.

Selvityksestä julkisuudessa

 • Kunta.tv (linkki) 17.01.2018
 • Malli esillä Almadalen Weekillä (Ruotsin “Suomi-Areenalla”) heinäkuussa 2019
 • Mallin esittely valtiovarainministeriössä syyskuussa 2019 (linkki)

Ota yhteyttä

Mikko Kesä, +358 400 203 494, mikko@mikkokesa.fi